Jak rozwijała się technologia

Jak rozwijała się technologiaTak naprawdę spoglądając po raz kolejny na nowoczesną technologię, wychodzi z tego założenia że technologiczne przełomy w rożnych dziedzinach, są tak naprawdę opracowywane w różnych miejscach. Oczywiście nie wszystko było by możliwe, to głównie rozwój podstawowych nauk, pozwolił nam na lepsze wykorzystanie tej całej wiedzy w praktyce, dlatego też bynajmniej musimy to dobitnie podkreślić. Oczywiście rozwijaniem technologi w znaczącym stopniu, przyczyniło się do powstania wielu ciekawych technologii, warto też zaznaczyć że za niektóre wynalazki odpowiada wojsko, ponieważ to oni również wnieśli swój wkład czy też wiedzę, tylko po to aby w przyszłości wykorzystać niektóre technologie, dla własnych celów. Jednym z takich wynalazków typowo wojskowych, jest wykorzystywana przez kierowców na co dzień nawigacja samochodowa GPS. Jest pewnie wiele różnych nowoczesnych technologii o których w tym momencie rozmawia się za zamkniętymi drzwiami, pewnie o nich nie usłyszymy jeszcze przez wiele lat, ponieważ mają one statut tajnych, dlatego też musimy cierpliwie czekać, aż coś zostanie nam udostępnione.