Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego „Elektryka w Domu”

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego „Elektryka w Domu” dostępnego pod adresem desmuldes.com.pl (dalej zwany „Serwisem”).

1.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i podporządkowanie się postanowieniom niniejszego Regulaminu.

1.3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu.

  1. Treść i Prawa Autorskie

2.1. Wszelkie treści publikowane na Serwisie, takie jak artykuły, zdjęcia, grafiki i inne materiały, są chronione prawem autorskim i innymi przepisami prawa własności intelektualnej.

2.2. Kopiowanie, reprodukowanie, dystrybucja lub publikowanie treści Serwisu bez zgody Administratora jest zabronione.

2.3. Użytkownik może udostępniać linki do artykułów Serwisu na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, pod warunkiem, że zachowane zostaną prawa autorskie oraz nazwa i źródło Serwisu zostaną właściwie podane.

  1. Zakaz Nielegalnych Działań

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego niepodawania informacji naruszających prawo lub dobre obyczaje.

3.2. Wszelkie działania zmierzające do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu, takie jak próby hakowania, są surowo zabronione i będą podlegać ściganiu zgodnie z przepisami prawa.

  1. Komentarze i Zachowanie Użytkowników

4.1. Użytkownik może zamieszczać komentarze pod artykułami Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

4.2. Komentarze nie powinny zawierać treści obraźliwych, dyskryminujących, pornograficznych ani wulgarnych.

4.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich komentarzy.

  1. Odpowiedzialność Administratora

5.1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zawartość Serwisu była rzetelna i aktualna, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości.

5.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu lub związane z jego niedostępnością.

  1. Polityka Prywatności

6.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności określoną na osobnej stronie Serwisu.

  1. Zmiany Regulaminu

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

7.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu.

Dziękujemy za korzystanie z Serwisu „Elektryka w Domu”.